Tie onnistuneeseen verkkosivuprojektiin | WebWire - Kotisivut, verkkokaupat ja digitaalinen markkinointi, Oulu
Skip to content
  • Tie onnistuneeseen verkkosivuprojektiin

Vaihe 1  Aloitetaan kartoittamalla nykytila

Kuinka nykyiset verkkosivut toimivat? Tiedätkö sivustosi kuukausittaiset kävijämäärät tai tuleeko sivujesi kautta tarjouspyyntöjä? Ovatko sivusi jo vuosia vanhat vai eikö niitä ole edes tehty vielä (tätäkin tulee vastaan...)? Jotta verkkosivuja voidaan kehittää, aivan aluksi on mietittävä mitkä nykyisten verkkosivujen osat toimivat, mitkä eivät ja mitä voisi kehittää paremmaksi.

Vaihe 2  Tiedon keruu ja viestien jäsennys

Tämä on verkkoprojektisi kriittisin vaihe. Nyt selvitetään yrityksesi tärkeimmät kohderyhmät, mitä haluat kohderyhmien tekevän sivuillasi ja jäsennetään yrityksesi tärkeimmät viestit kohderyhmille.

Tunnistatko ja tunnetko tärkeimmät kohderyhmäsi?
Tiedätkö mitä varten he käyvät sivuillasi?
Oletko tietoinen siitä, millainen tehtävä yrityksesi sivuilla on?
Mitä haluat asiakkaidesi tekevän, kun he saapuvat verkkosivuillesi?

Kun tiedät, mitä asiakkaasi tekevät ja mitä haluat heidän tekevän verkkosivuillasi, voit pohtia, tukevatko tämän hetkiset verkkosivusi tätä tavoitetta. On myös aika jäsentää yrityksesi tärkeimmät viestit. Jokaisella yrityksellä tulee olla selkeästi muotoiltu viesti tärkeimmille kohderyhmilleen. Tällainen viesti voi olla esimerkiksi yrityksesi arvolupaus tai huomio ympäristöä säästävästä toiminnastanne. Ilman viestiä yritys ei jää asiakkaiden mieliin, joten viestin pohtimiseen ja muotoiluun on syytä käyttää aikaa.

Vaihe 3 – Sisältösuunnitelma ja tavoitteet

Alkukartoituksen, tiedon keruun ja viestien määrittelyn jälkeen, voidaan laatia tarkempi sisältösuunnitelma. Minimissään tämä käsittää ajatuskartan muodossa verkkosivuille tulevat sisältösivut. Onko verkkosivujesi tavoite esimerkiksi asiakaskunnan kasvattaminen, tietyt tukitoiminnot myynnille, nopea asiakaspalvelu vai verkkokaupan myynnin lisääminen? Laajemmassa suunnitelmassa otetaan huomioon yksittäisten sivujen tavoitteet ja kohderyhmät. Valittuja tavoitteita on tärkeää verrata myös myöhemmin saatuihin tuloksiin (jatkokehitys). 

Sisältö on kuningas ja sen tulee olla suunniteltu kävijöitä varten.

Lisää yrityksestäsi muutakin tietoa, kuin yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero. Hakukoneet, kuten Google, rakastavat verkkosivuja, jotka antavat itsestään runsaasti tietoa. Hakukoneiden lisäksi herätät huomiota mahdollisissa asiakkaissasi. Erotu kilpailijoistasi – kirjoita muustakin kuin vain itsestäsi.

Massasta erottuminen on tärkeää, jotta sivustosi sekä yrityksesi jäisi asiakkaiden mieleen. Älä menetä asiakkaiden mielenkiintoa vain sen takia, että sivusto on vaikeakäsitteinen ja massasta erottumaton, eikä se pysty vangitsemaan asiakkaidensa mielenkiintoa. On tärkeää tarjota asiakkaille tietoa ja tuoda ilmi yrityksesi tarjoaman palvelun hyöty heidän näkökulmastaan selkeällä, ymmärrettävällä kielellä teknisten käsitteiden sijaan.

On tärkeää kertoa, miksi juuri sinun yritykseltäsi kannattaa ostaa.

Vaihe 4 – Käyttöliittymä ja ulkoasu

Ennen ulkoasun visuaalisen ilmeen suunnittelua tehdään käyttöliittymäsuunnittelu - toisin sanoen rautalankamalli, jonka avulla tehostetaan ja havainnollistetaan sivuilla tapahtuvaa navigointia ja kuvataan sivuston elementtien sijoittelua. Verkkosivujen ulkoasun tärkein tehtävä on herättää kiinnostus yritystäsi kohtaan. Ulkoasun täytyy puhutella haluttua kohderyhmää ja viestiä yrityksesi toiminnasta. Ulkoasu rakennetaan olemassa olevan yritysilmeen mukaisesti tai se luodaan, jos vakiintunutta yritysilmettä ei vielä ole. Kiinnostava ulkoasu tehostaa sanomaasi ja auttaa liikkumaan sivustollasi helposti.

Vaihe 5  Tekninen toteutus, testaus ja julkaisu

Toteutusvaiheessa kannattaa valmistautua uudistukseen perehtymällä ennakkoon esimerkiksi sivuston päivitysominaisuuksiin. Verkkosivut on hyvä testata yleisimmillä selaimilla ja erilaisilla päätelaitteilla. Täytyy myös varmistaa, että sivusi toimivat tableteissa ja kännyköissä. Näin eivät asiakkaat siirry selailemaan kilpailijasi sivuja, jotka ovat suunniteltu kaikille alustoille. Kun kaikki on testattu toimivaksi, voi sivuston julkaista.

Vaihe 6  – Ylläpito ja Jatkokehitys

Web-analytiikkaa on hyvä seurata ja parantaa sivujesi sisältöä tarvittaessa. Muistathan, että ihmiset luottavat herkästi verkossa olevaan arvosteluun. Nielsenin tutkimuksen mukaan jopa 68% ihmisistä luottaa verkossa olevaan tuntemattoman antamaan arvosteluun tuoteesta tai palvelusta. Vain tutun ihmisen tai brändin arvostelut ja suosittelut ovat tärkeämpiä. Negatiiviseen palautteeseen on reagoitava nopeasti, sillä yksikin huono palaute voi viedä sinulta potentiaalisia asiakkaita. Palautteeseen, on se sitten positiivinen tai negatiivinen, on syytä vastata ja kiittää palautteen antajaa. Se rohkaisee asiakasta käyttämään palvelujasi uudelleen, jonka lisäksi se antaa hyvän kuvan pettyneelle asiakkaallesi.

Seuraa myös aktiivisesti miten verkkosivujesi asiakkaat käyttäytyvät sivuillasi. Tietyn väliajoin on hyvä seurata tuloksia ja verrataan aiemmin asetettuihin tavoitteisiin. Ovatko tulokset yrityksesi tavoitteiden mukaiset?

Vaihe 1  Aloitetaan kartoittamalla nykytila

Kuinka nykyiset verkkosivut toimivat? Tiedätkö sivustosi kuukausittaiset kävijämäärät tai tuleeko sivujesi kautta tarjouspyyntöjä? Ovatko sivusi jo vuosia vanhat vai eikö niitä ole edes tehty vielä (tätäkin tulee vastaan...)? Jotta verkkosivuja voidaan kehittää, aivan aluksi on mietittävä mitkä nykyisten verkkosivujen osat toimivat, mitkä eivät ja mitä voisi kehittää paremmaksi.

Vaihe 2  Tiedon keruu ja viestien jäsennys

Tämä on verkkoprojektisi kriittisin vaihe. Nyt selvitetään yrityksesi tärkeimmät kohderyhmät, mitä haluat kohderyhmien tekevän sivuillasi ja jäsennetään yrityksesi tärkeimmät viestit kohderyhmille.

Tunnistatko ja tunnetko tärkeimmät kohderyhmäsi?
Tiedätkö mitä varten he käyvät sivuillasi?
Oletko tietoinen siitä, millainen tehtävä yrityksesi sivuilla on?
Mitä haluat asiakkaidesi tekevän, kun he saapuvat verkkosivuillesi?

Kun tiedät, mitä asiakkaasi tekevät ja mitä haluat heidän tekevän verkkosivuillasi, voit pohtia, tukevatko tämän hetkiset verkkosivusi tätä tavoitetta. On myös aika jäsentää yrityksesi tärkeimmät viestit. Jokaisella yrityksellä tulee olla selkeästi muotoiltu viesti tärkeimmille kohderyhmilleen. Tällainen viesti voi olla esimerkiksi yrityksesi arvolupaus tai huomio ympäristöä säästävästä toiminnastanne. Ilman viestiä yritys ei jää asiakkaiden mieliin, joten viestin pohtimiseen ja muotoiluun on syytä käyttää aikaa.

Vaihe 3 – Sisältösuunnitelma ja tavoitteet

Alkukartoituksen, tiedon keruun ja viestien määrittelyn jälkeen, voidaan laatia tarkempi sisältösuunnitelma. Minimissään tämä käsittää ajatuskartan muodossa verkkosivuille tulevat sisältösivut. Onko verkkosivujesi tavoite esimerkiksi asiakaskunnan kasvattaminen, tietyt tukitoiminnot myynnille, nopea asiakaspalvelu vai verkkokaupan myynnin lisääminen? Laajemmassa suunnitelmassa otetaan huomioon yksittäisten sivujen tavoitteet ja kohderyhmät. Valittuja tavoitteita on tärkeää verrata myös myöhemmin saatuihin tuloksiin (jatkokehitys). 

Sisältö on kuningas ja sen tulee olla suunniteltu kävijöitä varten.

Lisää yrityksestäsi muutakin tietoa, kuin yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero. Hakukoneet, kuten Google, rakastavat verkkosivuja, jotka antavat itsestään runsaasti tietoa. Hakukoneiden lisäksi herätät huomiota mahdollisissa asiakkaissasi. Erotu kilpailijoistasi – kirjoita muustakin kuin vain itsestäsi.

Massasta erottuminen on tärkeää, jotta sivustosi sekä yrityksesi jäisi asiakkaiden mieleen. Älä menetä asiakkaiden mielenkiintoa vain sen takia, että sivusto on vaikeakäsitteinen ja massasta erottumaton, eikä se pysty vangitsemaan asiakkaidensa mielenkiintoa. On tärkeää tarjota asiakkaille tietoa ja tuoda ilmi yrityksesi tarjoaman palvelun hyöty heidän näkökulmastaan selkeällä, ymmärrettävällä kielellä teknisten käsitteiden sijaan.

On tärkeää kertoa, miksi juuri sinun yritykseltäsi kannattaa ostaa.

Vaihe 4 – Käyttöliittymä ja ulkoasu

Ennen ulkoasun visuaalisen ilmeen suunnittelua tehdään käyttöliittymäsuunnittelu - toisin sanoen rautalankamalli, jonka avulla tehostetaan ja havainnollistetaan sivuilla tapahtuvaa navigointia ja kuvataan sivuston elementtien sijoittelua. Verkkosivujen ulkoasun tärkein tehtävä on herättää kiinnostus yritystäsi kohtaan. Ulkoasun täytyy puhutella haluttua kohderyhmää ja viestiä yrityksesi toiminnasta. Ulkoasu rakennetaan olemassa olevan yritysilmeen mukaisesti tai se luodaan, jos vakiintunutta yritysilmettä ei vielä ole. Kiinnostava ulkoasu tehostaa sanomaasi ja auttaa liikkumaan sivustollasi helposti.

Vaihe 5  Tekninen toteutus, testaus ja julkaisu

Toteutusvaiheessa kannattaa valmistautua uudistukseen perehtymällä ennakkoon esimerkiksi sivuston päivitysominaisuuksiin. Verkkosivut on hyvä testata yleisimmillä selaimilla ja erilaisilla päätelaitteilla. Täytyy myös varmistaa, että sivusi toimivat tableteissa ja kännyköissä. Näin eivät asiakkaat siirry selailemaan kilpailijasi sivuja, jotka ovat suunniteltu kaikille alustoille. Kun kaikki on testattu toimivaksi, voi sivuston julkaista.

Vaihe 6  – Ylläpito ja Jatkokehitys

Web-analytiikkaa on hyvä seurata ja parantaa sivujesi sisältöä tarvittaessa. Muistathan, että ihmiset luottavat herkästi verkossa olevaan arvosteluun. Nielsenin tutkimuksen mukaan jopa 68% ihmisistä luottaa verkossa olevaan tuntemattoman antamaan arvosteluun tuoteesta tai palvelusta. Vain tutun ihmisen tai brändin arvostelut ja suosittelut ovat tärkeämpiä. Negatiiviseen palautteeseen on reagoitava nopeasti, sillä yksikin huono palaute voi viedä sinulta potentiaalisia asiakkaita. Palautteeseen, on se sitten positiivinen tai negatiivinen, on syytä vastata ja kiittää palautteen antajaa. Se rohkaisee asiakasta käyttämään palvelujasi uudelleen, jonka lisäksi se antaa hyvän kuvan pettyneelle asiakkaallesi.

Seuraa myös aktiivisesti miten verkkosivujesi asiakkaat käyttäytyvät sivuillasi. Tietyn väliajoin on hyvä seurata tuloksia ja verrataan aiemmin asetettuihin tavoitteisiin. Ovatko tulokset yrityksesi tavoitteiden mukaiset?

KUUMEMPIA LIIDEJÄ JA ENEMMÄN TULOSTA!

Varaaa alta olevasta linkistä suoraan soittoaika ja katsotaan sinunkin digimarkkinointisi kuntoon!

 

VARAA AIKA JA KARTOITETAAN TARPEESI

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje


Pyrin kertomaan uutiskirjeessä uusimmista työkaluista, tekniikoista
ja mitä yleisesti digitaalisen markkinoinnin saralla tapahtuu.

Janne Säkkinen | 0400 916 327 | janne.sakkinen (at) webwire.fi  | Tietosuojaseloste